Par biedrību

Latvijas ĢIS biedrība (Latvian GIS association - LATGIS) ir sabiedriska organizācija, ko izveidojuši ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) nozarē strādājošie profesionāļi ar lielu darba pieredzi šajā jomā. Biedrības mērķis ir apvienot fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar  sistēmu izstrādi, programmatūras piegādi, ģeotelpiskās informācijas (ĢI) ražošanu un izmantošanu profesionālā darbībā, izglītībā, ikdienā un vaļaspriekos. Biedrības uzdevumi ir popularizēt ĢIS izmantošanas iespējas un tehnoloģijas Latvijā, apzināt ģeotelpiskās informācijas lietotāju vajadzības, attīstīt ar ģeotelpisko informāciju saistītās izglītojošās programmas un pārstāvēt ĢI sektora intereses valsts un starptautiskā līmenī.

No 2016.gada aprīļa Latvijas ĢIS biedrība ir Eiropas ģeogrāfiskās informācijas jumta organizācijas EUROGI biedrs (http://eurogi.org/).

 

Misija, mērķi un uzdevumi

  • popularizēt ģeotelpiskās informācijas izmantošanas iespējas un tehnoloģijas Latvijā;
  • veicināt valsts, sabiedriskā un privātā sektora sadarbību ģeotelpiskās informācijas izmantošanā un apmaiņā;
  • pārstāvēt un aizstāvēt ģeotelpiskās informācijas sistēmu sektora intereses Latvijas un starptautiskā līmenī;
  • apzināt ģeotelpiskās informācijas lietotāju vajadzības;
  • paust neatkarīgu viedokli par esošo praksi telpisko datu ieguvē, apstrādē un izmantošanā, atbilstoši Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām;
  • paust neatkarīgu viedokli par izstrādātajām ģeotelpiskās informācijas sistēmām;
  • attīstīt un īstenot ar ģeotelpisko informāciju saistītas izglītojošās programmas;
  • piedāvāt standartizētus risinājumus ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • pārstāvēt biedrības biedru intereses.

Rekvizīti

Latvijas ĢIS biedrība
Reģ. nr.: 40008087680
Adrese: Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019
SWEDBANK AS: LV31HABA0551034963691

 

 

Privātuma politika

Latvijas ĢIS privātuma politika

 

Iesniegums par iestāšanos biedrībā

Iesniegums biedrībai

Biedrības logo

Logo