Meet GIT

Latvijas ĢIS biedrībā sadarbībā ar dažādiem partneriem organizē diskusiju sēriju "meet GIT" par ģeotelpiskās informācijas sistēmām un ar to saistītām tēmām. Uz diskusiju aicināsim nozares ekspertus, bet piedalīties un uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli aicināts jebkurš interesents.

Paredzēts, ka dažādu jomu eksperti tiksies reizi divos mēnešos klātienē vai tiešsaistes vidē, atkarībā no tā, kāda būs epidemioloģiskās situācija un ar to saistītie ierobežojumi.

Pirmais pasākums norisināsies jau šomēnes un tajā eksperti diskutēs par tēmu "Tālizpētes izaicinājumu un risinājumi ekspertu redzējumā". Diskusija norisināsies 15. jūnijā no plkst. 15:00 līdz 17:00 MS Teams vidē. 

Diskusijas sērijas 1. pasākuma partneris ir AS "Latvijas valsts meži", bet piedalīsies eksperti no Elektronikas un datorikas institūta, SIA "Rīgas meži", SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas Centra, Lauku atbalsta dienesta un SIA "Baltic Satellite Service". Sekojiet aktualitātēm ĢIS biedrības Facebook kontā un šajā mājaslapas sadaļā!

Dalība bezmaksas, tomēr aicinām visus interesentus reģistrēties šeit. Reģistrētajiem dalībniekiem uz epastiem tiks nosūtīta saite uz pasākumu, kā arī informāciju par diskusijas dalībiekiem un tēmām.

 

"Tālizpētes izaicinājumu un risinājumi ekspertu redzējumā"

Diskusijas eksperti

 

Andrejs Zubaničs, Latvijas valsts meži

Tēma: Sentinel-1 datu apstrādes rīks un LIDAR intensitātes slāņa izveide

"Sentinel-1 SAR brīvpieejas dati ir vērtīgi Zemes virsmas analīzei, jo tos praktiski neietekmē laikapstākļi un dienasgaisma. Savukārt visas Latvijas LiDAR intensitātes kartes izveidē izaicinājumus rada datu atšķirības atsevišķos lidojumos, sezonās un izmantotie instrumenti."

 

Pēteris Pētersons, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Tēma: LĢIA aktualitātes tālizpētes jomā.

"Nozīmīgu sadaļu ģeotelpiskajā informācijā ieņem tālizpētes dati. Ikdienā aktīvi iesaistoties tālizpētes datu sagatavošanā, varēšu iepazīstināt ar šīs nozīmīgās ģeotelpiskās datu kopas aktualitātēm un problēmu situācijām, saistītām ar ražošanu un nākotnes plāniem."

 

Edgars Visockis, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs”

Tēma: Ēnu kartes, 3D ēku modeļi un citi datu produkti pilsētvides tālizpētē, izmantojot valsts mēroga Lidar datus

"Edgars Visockis ikdienā izstrādā un implementē tālizpētes datu apstrādes darbplūsmas un šobrīd veic pētījumus ēku kontūru noteikšanā, izmantojot dziļo apmācību."

 

Kristīne Eglīte, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE)

Tēma: Attālās izpētes dati vides konsultāciju jomā – gaisa kvalitāte, vides daudzveidības novērtēšana un monitorings

Mūsdienās daudzas organizācijas cenšas daudz efektīvāk izmantot visus sev pieejamos resursus, lai samazinātu izmaksas un resursu patēriņu informācijas ieguvei. Vai ir iespējams pāriet tikai uz attālināto datu izmantošanu biznesa vajadzībām? Kādi šķēršļi ir attālās izpētes datu ieguvē, apstrādē un procesu automatizēšanā?

 

Linda Gulbe, Ph.D., Elektronikas un datorikas institūts, Tālizpētes grupa

Tēma: Audzes krājas noteikšana, izmantojot satelītdatus. Kā tiek veidotas darbplūsmas augstas izšķirstpējas attēlu apstrādei?

Augstas telpiskās izšķirtspējas tālizpētes attēli ļauj saskatīt pat atsevišķu koku vainagus, taču līdz ar to arī darbplūsmu izveides uzdevums kļūst sarežģītāks.

 

Juris Zariņš, Rīgas meži

Tēma: Kā ir būt tālizpētes tehnoloģiju, datu, iespēju tulkam un mediatoram mežsaimniecības uzņēmumā.

"Lai arvien plašāks loks strādājošo mežsaimniecībā izmantotu tālizpētes iespējas, tehnoloģiju izmantošana jāpadara tik pat vienkārša un ikdienišķa kā biroja programmas lietošana. Un tālizpētes speciālistiem jāatceras, ka kolēģiem nav jāiedziļinās specifiskā terminoloģijā, sarežģītos procesu aprakstos."

 

Harijs Ijabs, Lauku atbalsta dienests

Tēma: “Lielapjoma tālizpētes datu apstrāde un analīze – izaicinājumi un risinājumi”.

“Latvijas lauksaimniecības zemju monitoringa nolūkos ik sezonu tiek apstrādāti vairāki desmiti terabaitu Copernicus programmas datu. Pastāstīšu, kā ar automatizētiem un mākoņskaitļošanā balstītiem rīkiem mēs ar šo apjomu tiekam galā, un kā šos rīkus varētu izmantot arī citās nozarēs.”

 

Ilze Bargā, SIA “Baltic Satellite Service”

Tēma: Ērta un operatīva meža īpašumu uzraudzība no satelītattēliem.

"Ērtas un viegli lietojamas interneta programmas izveidošana, kurā integrēta satelītattēlu automatizēta apstrādes sistēma valsts mērogā, radīja neskaitāmus izaicinājumus un problēmsituācijas, liekot meklēt radošus un efektīvus risinājumus vairāku gadu garumā.”

 

runataji 1

ekspertes 2

eksperti 3