Biedri

Baltic Satellite Service

Uzņēmums izstrādā mašīnmācīšanās modeļus, uztur satelītattēlu infrastruktūru, lai nodrošinātu gala lietotājam viegli lietojamas programmas internetā, kas automātiski nosaka izmaiņas mežā  un komunikāciju aizsargloslās (izcirtumus, ugunsgrēkus, plūdus un vējgāzes), ļautu pārskatīt savus īpašumus kopā ar citiem telpiskajiem datiem (VZD, LĢIA, VMD, DAP u.c.), kā arī sekotu līdz kultūraugu attīstības stāvokļa dinamikai, nosakot problēmvietas ar satelītattēlu indeksu (NDVI, LAI, MSAVI2, infrasarkanajiem datiem u.c.) palīdzību.

TopoDati

TopoDati ir IT uzņēmums, kas specializējas pilna cikla IS risinājumu veidošanā, kurus izmanto gan valsts pārvaldes institūcijas, gan arī vadošie uzņēmumi Latvijā. Uzņēmuma padziļinātās zināšanas ģeomātikas nozares, finanšu un ekonomiskās prognozēšanā ļauj nojaust vīziju par nākotnes tehnoloģiju attīstību un daudzpusīgu domāšanu, lai iedvesmotu un iesaistītu savus klientus

Mērniecības datu centrs

Mūsu uzņēmums apkalpo mērniecības uzņēmumus un apkopo to veiktos topogrāfiskos uzmērījumus un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, kā rezultātā, pašvaldības operatīvi un bez maksas tiek nodrošinātas ar precīziem un aktuāliem inženiertopogrāfiskajiem datiem par attiecīgo pašvaldību teritoriju

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra sagatavo speciālistus ĢIS, tālizpētes, kartogrāfijas un ģeodēzijas virzienos kopš 1991.gada. Apmācības kursos un projektos tiek aptverts 2D un 3D ĢIS, izmantojot HEXAGON GEOSPATIAL, ESRI un opensource ĢIS programmatūru

SIA "Mikrokods"

SIA „Mikrokods” pieredze ĢIS izstrādē, pielāgošanā konkrēta lietotāja prasībām un ĢIS konsultāciju biznesā ir uzkrāta no 1993.gada. Starptautisku kompāniju Bentley Systems un Hexagon Geospatial pārstāvis Latvijā

SIA "Jāņa sēta"

Ar karšu izdošanu un ĢIS datu apstrādi “Jāņa sēta” nodarbojas kopš 1992. gada. Jau no pirmsākumiem tajā strādā zinoši cilvēki, kam kartes nav tikai darbs, bet noteikti kaut kas vairāk. Šis maksimālisms, iedzīvināts kartēs, ļāvis tām pretendēt uz izcilību pasaules līmenī

AS "Latvijas valsts meži"

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ir meža apsaimniekošanas uzņēmums, kura viens no biznesa virzieniem ir ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) izstrāde. ĢIT ne tikai tiek izstrādātas uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī piedāvātas klientiem dažādās nozarēs

SIA "Envirotech"

SIA Envirotech piedāvā dažāda veida ĢIS projektu (Desktop, Servera, Interneta un Mobilā) izstrādi, lai pielāgotu ĢIS uzņēmuma vajadzībām, realizētu specializētas prasības un funkcionalitāti, kas nepieciešams darba procesa atvieglošanai, automatizēšanai un vienkāršošanai