Aizvadīta studiju programmai “Ģeoinformātika” veltītā “meetGIT” diskusija

Publicēšanas datums

28. septembris, 2021

Otrās tiešsaistes diskusijas vairāk nekā 100 apmeklētāju vidū bija sastopami kā mācībspēki, studenti, darba devēju pārstāvji, tā nozares eksperti un interesenti.

Kā savā stāstā norādīja SIA “Mappost” valdes loceklis Mārtiņš Vimba, visi biznesi ir telpiski, attēlojami uz kartes un risina telpiski saistītas un analizējamas norises un problēmas. Līdz ar to ir nepieciešami jauni un enerģiski cilvēki, kam piemīt ģeogrāfijas un telpiskās pasaules izjūta, loģiskā domāšana, spēja saskatīt kopsakarības un izpratne un interese par programmēšanu. 

Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģiju izmantošanas loma, risinot ikdienas biznesa vajadzības, resursu apsaimniekošanu vai zinātnes jautājumus, arvien pieaug, kas rada pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka. Tam kā atbilde tiek piedāvāta Latvijā pirmā profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeoinformātika”, apvienojot sevī kā ģeogrāfijas pamatzināšanu, matemātikas, un programmēšanas apguvi, tā arī prakses uzņēmumos. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne Zaiga Krišjāne atzīst, ka jaunā studiju programma ir liels izaicinājums un vienlaikus paver plašas iespējas, saskatot sintēzi starp ģeogrāfijas zināšanām un tehnoloģiskajiem risinājumiem.      

Runājot par jauno studiju programmu, izskanēja neapšaubāma vajadzība ne tikai pēc teorētisko zināšanu apgūšanas, bet arī pēc praktisko iemaņu apguves un īstās darba vides iepazīšanas. “meetGIT” organizatori saka lielu paldies ikvienam ekspertam, kurš atsaucās aicinājumam iepazīstināt ar ģeoinformātikas nozīmi savā ikdienas darbā. Vienlaikus ikviens ģeogrāfisko informācijas tehnoloģiju jomas uzņēmums un iestāde ir laipni aicināts sadarboties ar studiju programmas mācībspēkiem, nodrošinot prakses vietas un jaunajiem profesionāļiem iespējas pilnveidoties. 

Ar ko sākt, lai kļūtu par ģeoinformātikas jomas profesionāli? Svarīga ir ģeogrāfijas, matemātikas, latviešu un angļu vai kādas citas svešvalodas apguve. Pirmo zināšanu apguvei un intereses radīšanai jau šogad vidusskolu mācību saturā ir iekļauta ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmu pamatu apguve. Bet, lai novērtētu, vai telpisko datu radīšana un apstrāde ir tas, kas saista un varētu būt nākotnes aicinājums, OpenStreetMap kopienas pārstāvis Rihards Olups aicina katram pamēģināt pievienoties brīvpieejas kartes radīšanā. 

Otrās “meetGIT” diskusijas “Ģeoinformātika.  Darba devēju gaidas un studijas piedāvājums” videoieraksts pieejams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=BZN_aACwi24

“meetGIT” ir regulāra diskusija par ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām un ar tām saistītām tēmām, jomas profesionāļu un interesentu tikšanās, kuras mērķis ir veicināt kopienas un sabiedrības izpratni par tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem. 

Otro “meetGIT” diskusiju organizēja Latvijas ĢIS biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.