Izstrādāts automatizēts pakalpojums vārdu tulkošanai grafiskajos failos

Publicēšanas datums

31. marts, 2021

Automatizēta tulkošanas risinājuma “TerraLexicon” izstrādi noslēguši sadarbības uzņēmumi “Karšu
izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Regio” (Igaunija). Pakalpojums vērsts uz ģeogrāfisko nosaukumu
tulkošanu tieši vektorgrafikas failā un pieejams vietnē www.terralexicon.eu.


Pieejamie tulkošanas rīki nespēj tulkot ģeogrāfiskos nosaukumus, tādēļ tulkošana jāveic manuāli, padarot
to dārgu augsto darbaspēka izmaksu dēļ. Tā kā abas karšu izdevniecības jau ilgu laiku saskaras ar šo
problēmu, tika nolemts kopīgi izstrādāt pilnīgi jaunu, automatizētu tulkošanas risinājumu.


Atšķirībā no zināmiem tulkošanas pakalpojumiem “TerraLexicon” priekšrocība ir īpašvārdu tulkošana -
šobrīd tie ir ģeogrāfiskie nosaukumi, bet tuvākajā nākotnē plānots iekļaut arī taksonus. Tomēr
“TerraLexicon” ir vairāk nekā automatizēts tulkošanas rīks - tā unikalitāte ir oriģinālu vārdu aizstāšana ar
tulkojumu tieši vektorgrafikas failā, tādējādi ievērojami samazinot rediģēšanai nepieciešamo laiku un
izmaksas. Tāpēc ieguvums ir ne tikai abām karšu izdevniecībām, kas izstrādājušas „TerraLexicon”, bet arī
citu izdevniecību maketētājiem un kartogrāfiem, kā arī tulkošanas uzņēmumiem, ģeogrāfiskās
informācijas, kartogrāfijas un saistītu disciplīnu profesionāļiem.


“Paralēli tulkošanas risinājuma izstrādei jau uzrunājām potenciālos lietotājus iesaistīties produkta
testēšanā, kas ļāva mums izzināt specifiskas vajadzības. Savukārt, produkta izstrādes posmam
noslēdzoties, organizējām tiešsaistes darbnīcas latviešu, igauņu un angļu valodā, lai iepazīstinātu
interesentus ar risinājuma tehniskajām iespējām un darbību. Esam priecīgi, ka risinājumu jau izmēģinājuši
vairāki lietotāji,” stāsta Mareks Kilups, “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” ģeotelpisko risinājumu biznesa
virziena vadītājs.


Leida Lepika (Leida Lepik), “Regio” izpilddirektore norāda: “Mums jau vairākus gadus ir bijusi vajadzība
pēc šāda automatizēta tulkošanas risinājuma, tāpēc mēs esam ļoti priecīgi redzēt, ka idejas esam
pārvērtuši realitātē. Tagad mums ir rīks, kas pozitīvi ietekmēs mūsu eksporta potenciālu, kā arī palīdzēs
mums ikdienas darbā. Šī diezgan specifiskā tulkošanas risinājuma izstrāde divu uzņēmumu sadarbībā deva
mums lielisku iespēju izmantot vienam otra zināšanas un arī dalīt izmaksas.”


Tiešsaistes tulkošanas pakalpojums “TerraLexicon” pieejams vietnē www.terralexicon.eu


SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un Regio OÜ (Igaunija) īsteno projektu “Geoname translator
for maps” (Est-Lat112). Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības
programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un
atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 19 mēneši (01.09.2019 –
31.03.2021).