Izdota unikāla grāmata, kurā Latvijas 100 gadu vēsture atspoguļota 100 kartēs

Publicēšanas datums

20. septembris, 2018

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un Latvijas Nacionālā bibliotēka laidusi klajā grāmatu “100 gadi 100 kartēs”, kurā Latvijas valsts 100 gadus senā vēsture atspoguļota, izmantojot oriģinālu informācijas avotu – kartes.

Grāmata “100 gadi 100 kartēs” iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes ir izkārtotas tā, lai varētu izsekot mūsu valsts likteņgaitām no visdažādākajiem skatpunktiem 100 gadu garumā. Katru gadu raksturojošo karti papildina stāsti un fotogrāfijas, kas ikvienam ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu.

Šajā izdevumā ir iekļauti pārsvarā Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumos esošie iespiestie kartogrāfiskie izdevumi. Grāmatā ir iekļautas kartes, kas iespiestas gan Latvijā, gan aiz tās robežām austrumos un rietumos, tās ir izdotas latviešu, vācu, krievu un angļu valodā. Kartes ir izdevuši visi okupācijas režīmi, kā arī mūsu tautieši trimdā. Tā ir ļoti daudzveidīga izlase, kurā iekļautas visdažādāko mērogu fizioģeogrāfiskās un politiskās kartes, topogrāfiskās kartes un pilsētu plāni.

Izdevuma “100 gadi 100 kartēs” kolekcija brīnišķīgi atspoguļo Latvijas vēsturi gadsimtu kolīzijās. Kaut vai visiem zināmās administratīvi teritoriālās izmaiņas. Ļoti būtiska un sevišķi sāpīga 20. gadsimta tēma – Latvijas robeža, okupācijas un to sekas. Arī tā sauktās armijas kartes ir karu liecinieces. Ir kartes, kuru ģeogrāfija sniedzas tālu aiz Latvijas robežām, bet vēstī par latviešu likteņiem. Citas rāda Latviju kontekstos – Baltijā, PSRS, Eiropā u.c. Kartes un plāni dod ieskatu tautsaimniecības (arī demogrāfijas), sociālajās, kultūras un pat sporta norisēs. Īpaši daudz karšu ir saistītas ar tūrismu. Piemēram, 1937. gadā izdotā karte “Apceļo savu dzimto zemi” ir arī izglītojoša. Ļoti nozīmīgi ir pilsētu un citu apdzīvotu vietu plāni. Savukārt bez sabiedriskā transporta plāniem nav iedomājama satiksmes vēsture, ko atspoguļo arī ostu plāni. Kolekcijā ir iekļautas kartes, kas vēsta par aktuālo, un kartes, kas izgaismo kādus procesus vēsturiskā retrospekcijā.