Baltijas ģeotelpisko datu platformas projekts izstrādes stadijā

Publicēšanas datums

20. septembris, 2018

Vieni no Baltijas reģiona lielākajiem ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējiem – Latvijas uzņēmums “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un Igaunijas uzņēmums “Reach-U” – 2017. gada martā uzsāka darbu pie projekta “Baltic Geodata Marketplace” (Baltijas Ģeodatu tirgus) ar mērķi radīt kopēju Baltijas ģeotelpisko servisu platformu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un nodrošināt informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādātājiem un komersantiem vienotu platformu ģeotelpisko datu servisu izmantošanai un abonēšanai, apvienojot vienotā risinājumā jau eksistējošas datubāzes un radot ērtu piekļuvi portāla veidā no tām atvasinātajiem ģeotelpisko datu servisiem. Tādējādi piedāvājot pastāvīgi atjauninātus augstas precizitātes ģeotelpiskos datus un datu servisus gan privātajam, gan publiskajam sektoram.

Abu uzņēmumu rīcībā ir aktuālākā un precīzākā ģeotelpisko datu kopa par attiecīgi Latvijas un Igaunijas teritoriju. Apvienojot šos resursus un radot vienotu platformu, pie tam, paplašinot to ietvaru visam Baltijas valstu reģionam, tiks radīts produktu, kas būs būtisks atbalsts gala risinājumu izstrādātājiem un dos neatsveramu ieguldījumu uzņēmumiem, kuru operatīvie lēmumi balstās uz ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, kā ārvalstu kompānijas, kas paplašina savu darbību reģionā un kuras redz Baltijas valstis kā vienotu tirgu. Pašlaik tām jāizvēlas divi varianti: jāizvēlas globāls datu/servisu sniedzējs ar neprecīzākiem datiem vai jāiegādājas adrešu un maršrutēšanas datus atsevišķi katrai valstij no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādā gadījumā tas, protams, palielina gan izmaksas, gan laiku, kurā tas izdarāms, gan rada problēmas ar dažādu datu savietojamību.

Pašlaik projekts ir servisu izstrādes un testēšanas stadijā. Galvenie radītie kopīgie servisi ir vienota pamatkarte (WMS, WMTS), adrešu ģeokodēšanas un reversās ģeokodēšanas serviss, adrešu komponentu (Gazetteer) serviss, maršrutēšana un interešu objektu (POI) meklēšanas serviss. Papildus servisi būs maršrutu optimizācija, autoceļu indeksu un profilu ģeometrijas meklēšana, kā arī administratīvo un teritoriālo vienību ģeometrijas meklēšana.

Kā arī izstrādes un testēšanas stadijā ir tiešsaistes portāla prototips, kurā paredzēts nodrošināt klientiem (trešo pušu izstrādātājiem) ērtu iespēju izmēģināt servisu piemērotību, iegūt pieeju tiem, veikt apmaksu, sekot līdzi lietošanas statistikai.

Būtiski projekta uzstādījumi ir izveidoto servisu lietojamība un abonēšanas caurspīdīgums: katram servisam būs pieejami metadati, vienkārša un ērta cenu politika.

Projekts tiek īstenots Igaunijas–Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda EUR 765 584.45, no tām EUR 493 198.57 sedz Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši.

 

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) ietvaros, lai stiprinātu sadarbību Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionos. Programmas mājas lapa: www.estlat.eu.