Projekta "Datos bāzēta mobilitātes rīka izstrāde" rezultāti un noslēgums

Publicēšanas datums

8. maijs, 2024

Aprīļa vidū noslēdzās Jāņa sētas un Vividly Urban Solutions kopīgi īstenotais projekts "Datos bāzēta mobilitātes rīka izstrāde". Tā mērķis – izstrādāt interaktīvu, datos un analītikā balstītu digitālu rīka prototipu, kas palīdzētu pašvaldībām labāk plānot ilgtspējīgu mobilitāti tās teritorijās, vienlaikus palīdzot samazināt no transporta plūsmām radīto CO2 piesārņojumu līdz pat 40%. Par projekta pilotteritoriju tika izvēlēta Kuldīga.

Viens no projekta fokusiem bija sensoru datu integrēšana un konsolidēšana ar jau pieejamiem publiskajiem telpiskajiem datiem. Sensoru izmantošanas mērķi un iespējamais pielietojums pilsētvidē ir ļoti plašs, sākot ar apmeklētāju skaita un satiksmes monitoringu, lai identificētu cilvēku pārvietošanās paradumus, vai gaisa kvalitātes izvērtējumu, līdz pat "smart cities" koncepta gudrajām zīmēm un apgaismojumiem.

Pašlaik lielākais neizmantotais resurss ir pašvaldībās jau esošās novērošanas kameras, kuras tiek izmantotas sabiedrības drošības nodrošināšanai. Taču, lai pētniecības ietvaros, kuras rezultātā pašvaldība spētu uzlabot pilsētvides mobilititātes iespējamības un veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, varētu analizēt video datus, nepieciešams nodrošināt advancētus datu drošības procesus, kā, piemēram, personas datu anonimizēšanu.

Kopumā tika izmantotas 10 lokācijas dažādās Kuldīgas vietās pilsētas centrā nedēļas garumā. Šie dati tālāk tika integrēti projekta ietvarā izstrādātajā mobilitātes plānošanas rīka prototipā.

Projekta noslēgumā iesaistītās puses tikās klātienē Kuldīgas Digitālo inovāciju centrā, lai prezentētu projekta ietvaros tapušo WEB platformu, kas atvieglos ar telpisko analīzi saistītus uzdevumus pašvaldībās, informētu par pielietoto metodoloģiju un rezultātu, kā arī nākotnes perspektīvām un gūtajām atziņām.

Plašāk par projektu un tā realizāciju var uzzināt Jāņa sētas mājas lapā www.kartes.lv