Latvijas ĢIS biedrība aicina uz šī gada pirmo tiešsaistes diskusiju “meetGIT”.

Publicēšanas datums

17. janvāris, 2023

2023. gada 26. janvārī plkst. 16.00 sāksies diskusija, kas šoreiz veltīta tēmai “Analogo telpisko datu krātuves ceļā uz digitālo piedāvājumu sabiedrībai”.

Diskusijas mērķis ir veicināt digitālo telpisko materiālu – karšu, plānu, aerouzņēmumu, kosmisko uzņēmumu, grāmatu un citu publikāciju – plašāku piedāvājumu un pieejamību sabiedrībai. Eksperti diskutēs par sadarbības iespējām un iepazīstinās ar jau īstenotiem projektiem šo materiālu sagatavošanā un publicēšanā, lai nodrošinātu pieejamību un izmantošanu plašākam pētnieku un interesentu lokam, veicinot gan ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju, gan citu digitālo prasmju pilnveidi.

Uz diskusiju aicināti visi interesenti, kuru profesionālā vai brīvā laika intereses ir saistītas ar vēsturisko karšu un citu analogo telpisko datu izpēti un izmantošanu. Dalība ir bez maksas, tomēr aicinām visus interesentus pieteikties, aizpildot formu, kuras saite atrodama https://www.latgis.eu/meet-git. Pasākumam tuvojoties, saņemsiet MS Teams platformas tiešsaistes diskusijas pieejas saiti.

Diskusijas dalībnieki – eksperti - tiks atklāti tuvākajā laikā, sekojiet aktualitātēm ĢIS biedrības Facebook kontā, Twitter, pasākuma lapā un mājaslapas "meetGIT" sadaļā!

“meetGIT” ir diskusija par ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām un ar tām saistītām tēmām, jomas profesionāļu un interesentu tikšanās, kuras mērķis ir veicināt kopienas un sabiedrības izpratni par tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem.

 

Diskusijas eksperti

Kārlis Zvirgzdiņš, Dace Bušante, Sandis Zaķis, Latvijas Nacionālais arhīvs
Tēma: Latvijas Nacionālā arhīva kartogrāfiskais materiāls: digitalizācija, izmantošana un sadarbības perspektīvas

Reinis Vāvers, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tēma: Kartogrāfisko materiālu digitalizācija, saglabāšana un pieejamība Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Sanita Krūmiņa, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Tēma: LĢIA tehniskā arhīva ģeoinformācijas mantojuma  digitalizācija

Juris Zariņš, Mārtiņš Lūkins, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Tēma: Vēsturiskie mežaudžu plāni, muižu plāni, aerofoto meža, zemes lietojumu izpētei. Risinājumi datu digitalizēšanai, karšu montāžai

Aivars Markots, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tēma: Nenovērtētās aerofotoainu kolekcijas Latvijā

Ints Lukss, Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra
Tēma: Fotogrammetrijas sasniegumi Latvijā starpkaru periodā