Pirmā “meetGIT” diskusija pulcē vairāk nekā 130 nozares interesentu

Publicēšanas datums

18. jūnijs, 2021

Diskusiju sērijas “meetGIT” pirmo pasākumu “Tālizpētes izaicinājumi un risinājumi ekspertu redzējumā” var raksturot ar eksperta Jura Zariņa (SIA “Rīgas meži”) citātu “mēs esam klaidoņi, kas satiekas naktī”.

 Ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju nozare Latvijā ir pārāk maza, lai mēs atļautos būt lepni un katrs par sevi risinātu izaicinājumus un nesadarbotos. Vienlaikus ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas un to radītos produktus tiešā vai pastarpinātā veidā izmanto teju ikviens indivīds kā ikdienas gaitās un sadzīvē, tā rodot atbildes uz jautājumiem zinātnē vai risinot sarežģītas biznesa vajadzības. Tas Latvijas ĢIS biedrībai devis motivāciju rīkot diskusiju sēriju, lai veicinātu ekspertu un nozares spēlētāju informācijas un ideju apmaiņu, sadarbību un kopdarbu.  

Organizatori ir gandarīti, ka jau pirmā “meetGIT” diskusija, kas veltīta tik specifiskai tēmai kā tālizpēte, pulcēja tik lielu dalībnieku skaitu, kas norāda, ka nozare un interesenti ir “izslāpuši’’ pēc vienotas domu un viedokļu apmaiņas platformas. Ekspertu prezentācijās un diskusijās izskanēja problemātika, kas kopīga daudziem, piemēram, vienota datu centra trūkums, servisu publicēšanas izaicinājumi, mašīnmācīšanās apmācības datu trūkums.

Latvijas ĢIS biedrības priekšsēdētājs Māris Kuzmins: "No dalībnieku puses izskanēja aicinājums turpināt diskusiju arī par citām tēmām, piemēram, droniem, mašīnmācīšanos, kvaziģeoīdiem, ko arī regulāri turpināsim darīt. Tāpat izskanēja aicinājums rīkot padziļinātākas un tehniskākas sesijas, kurās apmainīties ar tālizpētes un citu virzienu zināšanām ("know-how"), rīkiem un datiem."

“meetGIT” diskusijas “Tālizpētes izaicinājumi un risinājumi ekspertu redzējumā” videoieraksts pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=bex25oPCjmY.

“meetGIT” ir iecerēta kā regulāra diskusija par ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām un ar tām saistītām tēmām, jomas profesionāļu un interesentu tikšanās, kuras mērķis ir veicināt kopienas un sabiedrības izpratni par tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem.  Paredzēts, ka dažādu jomu eksperti tiksies reizi divos mēnešos klātienē vai tiešsaistes vidē, atkarībā no tā, kāda būs epidemioloģiskās situācija un ar to saistītie ierobežojumi.

Pirmo “meetGIT” diskusiju organizēja Latvijas ĢIS biedrība sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”/ LVM GEO.