Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” un Igaunijas uzņēmums “Regio” izstrādā automatizētu tiešsaistes tulkošanas risinājumu “TerraLexicon”

Publicēšanas datums

12. februāris, 2020

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu un kartogrāfijas nozares darba ikdiena saistās ar nosaukumiem, kas dažādās valodās atšķiras. Ātrus un precīzus tekstu tulkojumus spēj nodrošināt dažādi mašīntulkošanas risinājumi, tomēr tie nespēj kvalitatīvi tulkot nosaukumus, kā arī apstrādāt grafiskus failus. Šādā situācijā tulkošana jāveic manuāli, padarot to dārgu un laikietilpīgu. Tāpat, esošie tulkošanas risinājumi tiek piedāvāti galvenokārt populārākajās valodās. Tādējādi uzņēmumiem, kas savu darbību primāri veic nacionālajās un reģionālajās valodās, šobrīd ir ierobežotas iespējas apgūt ārzemju tirgu.

Lai stiprinātu mazāk populāro valodu pozīcijas tulkošanas nozarē, kā arī šajās valodās darbojošos uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" un Igaunijas karšu izdevniecība "Regio" īsteno projektu “Geoname translator for maps” (Est-Lat112). Projekta rezultātā tiks izstrādāts automatizēts tiešsaistes tulkošanas risinājums “TerraLexicon”, kas būs pieejams jebkuram interesentam. Tulkošanas risinājums paredzēts nosaukumiem vektoru grafiskos failos, un nepieciešamie nosaukumi tulkošanai tiks iegūti no atvērto datu avotiem - Wikidata, GeoNames un OpenStreetMap. Projekta izstrādē iesaistīti abu uzņēmumu ģeoinformātikas speciālisti, kartogrāfi, programmētāji, biznesa analītiķi un dizaineri.

Tā kā viens no projekta mērķiem ir piedāvāt tulkošanas risinājumu citiem reģiona uzņēmumiem, kā arī starptautiskajā tirgū, ir veikta tirgus izpēte. Tās ietvaros abi uzņēmumi piedalījās 2019. gada Frankfurtes grāmatu izstādē, kur potenciālie klienti tika iepazīstināti ar tulkošanas risinājumu, kā arī tika iegūti vērtīgi ieteikumi, lai tulkošanas risinājums atbilstu tirgus dalībnieku vēlmēm. Tāpat ir veikta datu avotu atlase, izvēlētas tehnoloģijas tulkošanas risinājumam un tā izstrādei, kā arī izstrādāta sistēmas arhitektūra. Šobrīd ir uzsākta tulkošanas risinājuma izstrāde, un tā demo versija interesentiem tiks piedāvāta 2020. gada nogalē, bet “TerraLexicon” gala versijas sagatavošana tiek plānota 2021. gada sākumā.

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un Regio OÜ (Igaunija) īsteno projektu “Geoname translator for maps” (Est-Lat112). Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 19 mēneši (01.09.2019 – 31.03.2021)